Polskie Towarzystwo Koordynowanej Ochrony Zdrowia oraz Polska Federacja Szpitali zapraszają na pierwsze w Polsce studia podyplomowe dla Menedżerów Koordynowanej Ochrony Zdrowia (MKOZ) na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie

Dwusemestralne studia startują w maju tego roku dzięki współpracy Polskiego

czytaj więcej ...

Studia dla Menedżerów Koordynowanej Ochrony Zdrowia

Coraz głośniej jest o właściwościach miedzi przeciwdrobnoustrojowej w ograniczaniu rozprzestrzeniania się zakażeń szpitalnych i wspieraniu standardowych metod utrzymania aseptyczności. Temat ten w Polsce jako pierwszy podjął Europejski Instytut Miedzi (EIM), wspierając kolejne inicjatywy, a niedawno szeroko dyskutowano o nim podczas

czytaj więcej ...

Skuteczniej walczyć z zakażeniami dzięki miedzi Cu+

Rozmowa z Maciejem Tymuszem
– dyrektorem zarządzającym w Pionie Klienta Korporacyjnego PZU SA,
członkiem Rady Nadzorczej TUW PZUW

Grupa PZU po raz kolejny uczestniczy w rankingu szpitali. Dlaczego to takie ważne ?

Ranking szpitali to z naszego punktu widzenia bardzo

czytaj więcej ...

Rozmowa z …
Maciejem Tymuszem z PZU SA
o podnoszeniu jakości w szpitalach

Od wielu lat ze strony zarządzających szpitalami, zwłaszcza tymi, w których dużo inwestowało się w podnoszenie jakości i bezpieczeństwa świadczeń, szkolenia, systemy bezpieczeństwa, słyszy się, że z punktu widzenia środków z budżetu te działania nie przynoszą bezpośrednich korzyści. Już za

czytaj więcej ...

Minister Marek Tombarkiewicz
O jakości, akredytacji i finansach w szpitalu

Już w czwartek 14 grudnia, podczas Gali Ranking Szpitali 2017, ze specjalnym odczytem wystąpi profesor Bill Keevil, Przewodniczący Zespołu Mikrobiologicznego oraz Dyrektor Wydziału Środowiskowej Opieki Zdrowotnej na Uniwersytecie w Southampton. Jest on także jednym z inicjatorów i współbadaczy Narodowego Centrum

czytaj więcej ...

Profesor Bill Keevil Gościem Specjalnym Gali Ranking Szpitali