Polska farmacja – motor krajowych innowacji

Polska farmacja – motor krajowych innowacji

Sektor farmaceutyczny jest jedną z głównych branż dostarczających innowacje w polskiej gospodarce. Projekty badawcze i rozwojowe dotyczące przemysłu farmaceutycznego, w tym biotechnologicznego, w Polsce prowadzone są w ponad 100 instytucjach naukowych i w zdecydowanej większości dotyczą rozwoju innowacyjnych produktów[1]. Nakłady polskich firm farmaceutycznych na badania i rozwój daleko przekraczają średnią rynkową.

Wg ekspertów Polska można stać się europejskim, a potencjalnie nawet globalnym, centrum przemysłu farmaceutycznego[2].

Innowacje stają się wyróżnikiem polskich firm farmaceutycznych. Jednym z liderów tej branży w kraju jest Grupa Adamed, polska firma farmaceutyczno-biotechnologiczna, która rozwija się w oparciu o polską myśl naukową oraz własne patenty, a na działalność R&D wydała od 2001 roku ponad 900 mln zł. W 2016 roku firma otworzyła swoje Centrum Badawczo-Rozwojowe pod Warszawą, które daje szanse na przełomowe terapie. Na blisko trzech tysiącach metrów kwadratowych zgromadzono nowoczesny sprzęt laboratoryjny i infrastrukturę badawczą, które pozwolą na opracowanie innowacyjnych leków ratujących życie i zdrowie, w tym w onkologii i neuropsychiatrii. Wykorzystywane będą m.in. najnowsze osiągnięcia syntezy organicznej oraz technologii i formulacji stałych postaci leków.

Inwestycje w innowacje to również kolejne nowe miejsca pracy dla wysoko wykwalifikowanej kadry, a na uczelniach możliwość zdobywania stopni naukowych na podstawie praktycznych, możliwych do wdrożenia projektów. Niestety w rankingu innowacyjności Komisji Europejskiej opublikowanym w 2016 roku Polska wśród krajów UE zajmowała szóste miejsce od końca, wyprzedzając jedynie Bułgarię, Chorwację, Litwę, Łotwę i Rumunię[3]. Sygnałem zwiastującą zmiany mogą być działania sektora farmaceutycznego. Warto pamiętać, że według OECD stanowi on jedną z najważniejszych innowacyjnych gałęzi gospodarki.

Sektor systematycznie zwiększa udział w handlu zagranicznym Polski. W latach 2005-2015 znaczenie eksportu branży wzrosło o 1 punkt procentowy, osiągając wartość prawie 3 mld euro[4]. Zdaniem obserwatorów rynku Polska chcąc mieć wizerunek kraju innowacyjnego może to osiągnąć jedynie poprzez globalizację innowacyjnych pomysłów i produktów – będących efektem rodzimej myśli intelektualnej. Przykłady zresztą już są – wytworzone w laboratoriach Grupy Adamed produkty lecznicze sprzedawane są obecnie w 60 krajach, a firma planuje wejście na kolejne rynki.

Naszą ambicją jest stanie się wizytówką Polski w świecie – ciągle udowadniamy, że Polska może kojarzyć się za granicą z innowacyjnością, przełomowymi technologiami i odważną myślą naukową – mówi dr n. med. Małgorzata Adamkiewicz, Dyrektor Generalny Grupy Adamed.

Innowacyjność branży przejawia się zresztą nie tylko w produktach leczniczych, ale również w przełomowych propozycjach technologicznych. W ostatnich tygodniach głośna stała się premiera Medivio – pierwszej w Polsce certyfikowanej i bezpiecznej aplikacji służącej do zdalnego kontaktu ze swoim lekarzem. Telekonsultacje uważane są za ekspertów rynku za przyszłość medycyny, a udział firm farmaceutycznych w projekcie wydaje się być naturalną konsekwencją obecności na rynku. Dzięki Medivio – stworzonym w partnerstwie strategicznym lidera w tworzeniu narzędzi informatycznych do zarządzania procesami medycznymi firmy Silvermedia i Grupy Adamed – pacjenci mogą więc w prosty sposób, w dowolnym miejscu i czasie, dbać o swoje zdrowie. Platforma pozwoliła również lekarzom mieć stały dostęp do wyników badań diagnostycznych swoich pacjentów. Aplikacja pomaga pacjentom prowadzić dzienniczki badań pomiarowych, przypomina o regularnym przyjmowaniu leków oraz integruje się z zewnętrznymi urządzeniami pomiarowymi, np. ciśnieniomierzami czy EKG. Ponadto, Medivio oferuje pacjentom dostęp do profesjonalnych materiałów edukacyjnych, przygotowanych przez lekarzy specjalistów.

Mówiąc o roli polskiego sektora farmaceutycznego trudno nie dostrzec również jego oddziaływania społecznego. To nie tylko tysiące etatów, ale również kompleksowa polityka społecznej odpowiedzialności, której przykładem są kampanie inicjowane przez firmy z branży. Co roku zmieniają one postawy setek tysięcy Polaków przekazując kompleksową wiedzę o najważniejszych wyzwaniach medycznych. Wśród najgłośniejszych warto wymienić Głęboki Oddech zmieniający świadomość społeczną wobec obturacyjnej choroby płuc oraz Polka w ciąży, będącej kompendium wiedzy na temat prawidłowego odżywienia się kobiet w ciąży (obydwie kampanie współorganizowała Grupa Adamed).

Szczególnym przykładem odpowiedzialności jest również program ADAMED SmartUP, wyjątkowy projekt naukowo-edukacyjny skierowany do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, mający na celu wsparcie rozwoju pasji i zainteresowań szczególnie uzdolnionej młodzieży oraz popularyzację nauk ścisłych i przyrodniczych. Podstawą inicjatywy jest platforma internetowa www.adamedsmartup.pl oraz program stypendialny przeznaczony dla osób w wieku 15-19 lat.

Dalszy rozwój branży farmaceutycznej będzie możliwy jedynie dzięki zapewnieniu stabilnych warunków funkcjonowania i właściwym mechanizmom wspierania projektów innowacyjnych. Ulga na badania i rozwój wprowadzona od 1 stycznia 2016 nie jest doskonała. Premiuje małe i średnie przedsiębiorstwa, gdy tymczasem prace badawczo-rozwojowe realizowane są w większości przez duże krajowe podmioty, które jednak w skali globalnej są nadal małymi lub średnimi. Konieczne jest rozszerzenie aktualnych zachęt i rozwiązań podatkowych np. o „patent box” polegający na obniżeniu stawki podatku lub zwolnienia podatkowego dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży usług i towarów, na które uzyskano ochronę patentową. Pozwolą one firmom farmaceutycznym na uruchomienie długoterminowych inwestycji w zaplecze do rozwoju nowoczesnych produktów, które znajdą swoich odbiorców poza granicami Polski. Warto, bo w ten sposób krajowy przemysł farmaceutyczny przyczyni się do wzrostu ekspansji rodzimych firm na arenie międzynarodowej, co w konsekwencji pozytywnie wpłynie na szeroko pojętą polską gospodarkę.

***

Grupa Adamed – to polska firma farmaceutyczno-biotechnologiczna, która powstała 30 lat temu od podstaw, na bazie polskiej myśli naukowej i własnych patentów. Jest producentem ponad 250 produktów nowej generacji, oferowanych zarówno polskim jak i zagranicznym pacjentom z ponad 60 krajów świata. Posiada swoje przedstawicielstwa: w Rosji, Hiszpanii, Kazachstanie, Czechach, na Słowacji i Ukrainie. Obecnie zatrudnia około 1600 osób. Od ponad 15 lat firma prowadzi własną innowacyjną działalność badawczo-rozwojową. Tworzy konsorcja naukowo-przemysłowe z wiodącymi uniwersytetami oraz instytutami naukowymi, w kraju i za granicą. Własność intelektualna firmy chroniona jest kilkudziesięcioma patentami.

Larysa Żuchowska