COPERNICUS Podmiot Leczniczy podsumował trzyletni projekt w zakresie perinatologii

COPERNICUS Podmiot Leczniczy podsumował trzyletni projekt w zakresie perinatologii

Znajdujący się w pierwszej dziesiątce Rankingu Szpitali 2016 w kategorii „jakość” COPERNICUS Podmiot Leczniczy, podsumował realizowany w latach 2015-2017 program „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych”. Był on dofinansowany z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Ministerstwa Finansów 2009-2014. Wartość projektu wyniosła 2,5 mln złotych, z czego wkład własny wyniósł ponad 0,5 mln złotych.
Celem projektu była poprawa opieki perinatalnej – świadczenia z zakresu profilaktyki, diagnostyka i leczenie w celu zwiększenia liczby urodzeń. Niska umieralność noworodków i niemowląt, zmniejszenie ryzyka powikłań z tytułu wcześniactwa i niedotlenienia okołoporodowego.
Do głównych zadań w projekcie należały działania prewencyjne, przesiewowe (diagnostyczne) i szkoleniowe- Leczenie hipotermią, poradnictwo laktacyjne, echokardiografia, remont-modernizacja Oddziału Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka, zakup karetki N oraz sprzętu medycznego na Oddział oraz działania dodatkowe o charakterze szkoleniowym, prewencyjnym, rehabilitacyjnym.