Pacjenci ocenią szpitale – inicjatywa Fundacji Urszuli Jaworskiej i Idea Trade

Pacjenci ocenią szpitale – inicjatywa Fundacji Urszuli Jaworskiej i Idea Trade

Miło nam poinformować o rozpoczęciu współpracy z Fundacją Urszuli Jaworskiej w zakresie zwiększania bezpieczeństwa i podnoszenia jakości w szpitalach.

Wynikiem tej współpracy jest rozpoczynający się właśnie projekt pilotażowego badania szpitali w kontekście jakości opieki nad pacjentem oraz satysfakcji pacjentów z usług świadczonych przez szpitale.

Do pilotażowego projektu zgłosiło się 5 szpitali z czterech województw (lubelskiego, dolnośląskiego, pomorskiego i mazowieckiego). Szpitalem z województwa mazowieckiego jest Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. Badania ankietowe wśród pacjentów pozwolą poznać opinię pacjentów na temat postrzegania i oceny pracy szpitala, personelu.

Fundacja Urszuli Jaworskiej była przez wiele lat największym pod względem liczby zarejestrowanych osób – Bankiem Dawców Szpiku Kostnego w Polsce. To dzięki osobistemu zaangażowaniu Pani Urszuli Jaworskiej i całego zespołu Fundacji idea dawstwa szpiku stała się w Polsce tak popularna. W chwili obecnej Fundacja jest jednym z wielu Ośrodków Dawców Szpiku, a Rejestr zrzesza około 11 tys. dawców.

Idea Trade  jest wydawcą Rankingu Szpitali i organizatorem ogólnopolskiej akcji „Bezpieczny Szpital Przyszłości”, prowadzi na rynku polskim działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów i poprawy jakości świadczonych usług medycznych oraz edukacji w tym zakresie.

Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej Fundacji Urszuli Jaworskiej.

PROJEKT RANKING SZPITALI – RUSZAMY