Profesor Bill Keevil Gościem Specjalnym Gali Ranking Szpitali

Profesor Bill Keevil Gościem Specjalnym  Gali Ranking Szpitali

Już w czwartek 14 grudnia, podczas Gali Ranking Szpitali 2017, ze specjalnym odczytem wystąpi profesor Bill Keevil, Przewodniczący Zespołu Mikrobiologicznego oraz Dyrektor Wydziału Środowiskowej Opieki Zdrowotnej na Uniwersytecie w Southampton. Jest on także jednym z inicjatorów i współbadaczy Narodowego Centrum Innowacji ds. Biofilmu. Ten brytyjski naukowiec i wynalazca przyjeżdża do Polski na zaproszenie Europejskiego Instytutu Miedzi.

Przed rozpoczęciem pracy na Uniwersytecie w Southampton, professor Keevil był Kierownikiem Wydziału Inżynierii Środowiskowej w Centrum Mikrobiologii i Badań w Salisbury, (Wielka Brytania). Profesor jest także aktywnym członkiem czołowych światowych towarzystw akademickich takich jak American Academy of Microbiology. Ponadto, Profesor Keevil pełnił funkcję naukowego doradcy przy Komisji ds. Nauki i Technologii brytyjskiej Izby Gmin.

Naukowe zainteresowania profesora Keevila obejmują fizjologię patogenów oraz mechanizmy adaptacyjne umożliwiające im przetrwanie. Niektóre z wyników jego badań mają znaczący wpływ na konkretne zastosowania w życiu codziennym. Wyniki badań nad wysoce toksycznym szczepem bakterii E. coli O157:H7, którego czas przeżycia na powierzchniach z miedzi i mosiądzu jest znacznie krótszy w porównaniu do powierzchni ze stali nierdzewnej, przełożyły się na konkretne rozwiązania w szpitalnictwie i zakładach przetwórstwa żywności, w których kwestie zdrowia i bezpieczeństwa są priorytetowe. Ponadto, publikacje profesora na temat potencjalnych zastosowań powierzchni z miedzi w celu ograniczenia przetrwania epidemicznych szczepów gronkowca metycylinoopornego Staphylococcus aureus w środowisku szpitalnym oraz na temat przeżywalności Clostridium difficile na miedzi i stali były często cytowane w literaturze naukowej i fachowej i stanowią podstawę do wprowadzenia nowych rozwiązań w szpitalnej higienie. Kolejne publikacje profesora wyjaśniają wieloczynnikowy mechanizm zabijania istotnych patogenów, w tym zarówno bakterii, wirusów jak i grzybów, na powierzchni wykonanych ze stopów miedzi.

Profesor Keevil jest absolwentem Uniwersytetu w Birmingham w Wielkiej Brytanii, gdzie uzyskał stopień doktora w dziedzinie biochemii.

Materiał opracowany przez Europejski Instytut Miedzi

 

Biogram:

Kwalifikacje
• BSc Biochemistry, University of Birmingham
• PhD Biochemistry, University of Birmingham

Doświadczenie zawodowe:
• Postdoctoral Fellow, University of Southampton
• Visiting Research Fellow, University of Manitoba
• Fellow of the Institute of Biology
• Fellow of the American Academy of Microbiology
• Fellow of the World Innovation Foundation
• Scientific Advisor to the House of Commons Select Committee on Science & Technology
• Previously Head of the Environmental Technology Department, Centre for Microbiology and Research, Salisbury
• Visiting Professor of Microbiology, University of Exeter

Zainteresowania naukowe
• Physiology and adaptive mechanisms for survival of pathogens, in vivo and in vitro e.g. Legionella, Helicobacter, E. coli O157, MRSA, C. difficile.
• Biofilms in the environment, the built environment and clinical practice
• Surface contamination, including prions; fouling and corrosion.
• Survival of sublethally damaged pathogens in human and animal wastes recycled to agricultural land, e.g. E coli O157 Salmonella, Campylobacter, Listeria, Cryptosporidium

Wybrane publikacje
• Noyce, J., Michels, H. and Keevil, C.W. (2006). Potential use of copper surfaces to reduce survival of epidemic methicillin-resistant Staphylococcus aureus in the healthcare environment. Journal of Hospital Infection 63, 289-297.
• Noyce, J., Michels, H. and Keevil, C.W. (2006). Use of copper cast alloys to control Escherichia coli O157 cross contamination during food processing. Applied and Environmental Microbiology 72, 4239-44.
• Noyce, J., Michels, H. and Keevil, C.W. (2007). Inactivation of influenza A virus on copper versus stainless steel surfaces. Applied and Environmental Microbiology 73, 2748-2750.
• Weaver, L. Michels, H.T. and Keevil, C.W. (2008). Survival of Clostridium difficile on copper and steel: futuristic options for hospital hygiene. Journal of Hospital Infection 68, 145-151.
• Michels, H., Noyce, J. and Keevil, C.W. (2009). Effects of temperature and humidity on the efficacy of methicillin-resistant Staphylococcus aureus challenged antimicrobial materials containing silver and copper. Letters in Applied Microbiology 49, 191-5.
• Weaver, L., Michels, H.T. and Keevil, C.W. (2009). Potential for preventing spread of fungi in air conditioning systems constructed using copper instead of aluminium. Letters in Applied Microbiology 50, 18-23.
• Warnes, S.L., Green S.M., Michels, H.T. and Keevil, C.W. (2010). Biocidal efficacy of copper alloys against pathogenic enterococci involves degradation of genomic and plasmid DNA. Applied and Environmental Microbiology 76, 5390–5401
• Warnes, S.L. and Keevil, C.W. (2011). Mechanism of copper surface toxicity in vancomycin-resistant enterococci following ‘wet’ or ‘dry’ contact. Applied and Environmental Microbiology 77, 6049-6059.
• Warnes, S.L., Caves, V. and Keevil, C.W. (2012). Mechanism of copper surface toxicity in Escherichia coli O157:H7 and Salmonella involves immediate membrane depolarisation followed by slower rate of DNA destruction which differs from that observed for Gram-positive bacteria. Environmental Microbiology 14, 1730-43.
• Warnes, S.L., Highmore, C.J. and Keevil, C.W. (2012). Horizontal transfer of antibiotic resistance genes on abiotic touch surfaces: Implications for public health. mBio 2012;3 e00489-12
• Warnes, S.L. and Keevil, C.W. (2013). Inactivation of norovirus on dry copper alloy surfaces. PLoS ONE 8, e75017.
• Warnes, S. L., Summersgill, E. N. and C.W.Keevil (2015). Inactivation of murine norovirus on a range of copper alloy surfaces is accompanied by loss of capsid integrity. Applied and Environmental Microbiology 81: 1085-1091.
• Gião, M.S., Wilks, S.A. and Keevil, C.W. (2015). Influence of copper surfaces on biofilm formation by Legionella pneumophila in potable water. Biometals 28, 329-39.
• Michels, H.T, Keevil, C.W., Salgado, C.S. and Schmidt, M.G (2015). From Laboratory Research to a Clinical Trial: Copper Alloy Surfaces Kill Bacteria and Reduce Hospital-Acquired Infections. Health Environments Research & Design Journal 9, 64-79.
• Warnes, S.L., Little, Z. and Keevil, C.W. (2015). Human coronavirus 229E remains infectious on common touch surface materials. mBio 6(6):e01697-15
• Warnes, S.L., and Keevil, C.W. (2016). Lack of involvement of Fenton chemistry in death of methicillin-resistant and methicillin-sensitive strains of Staphylococcus aureus and destruction of their genomes on wet or dry copper alloy surfaces. Applied and Environmental Microbiology 82, 2132-2136.