TUW PZUW szkoli szpitale

TUW PZUW szkoli szpitale

Problematyka poprawy bezpieczeństwa diagnozowanych i leczonych pacjentów staje się coraz bardziej nośna i szeroko dostrzegana. Dlatego Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW PZUW) od września 2017 r. aktywnie wdraża w ubezpieczanych szpitalach kompleksowy program prewencyjny. Program wspomagający poprawę jakości w ochronie zdrowia i zmniejszający ryzyko medyczne hospitalizowanych pacjentów, obejmuje identyfikację ryzyka, ocenę potrzeb szkoleniowych podmiotu leczniczego, a następnie przeprowadzenie szkoleń.  Program uzyskał Patronat Honorowy Ministra Zdrowia RP.

Zakres tematyczny szkoleń obejmuje m.in. takie zagadnienia jak komunikacja interpersonalna, zdarzenia niepożądane w medycynie, prawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej, wdrażanie skutecznych mechanizmów redukujących poziom ryzyka występowania zakażeń szpitalnych, świadoma zgoda pacjenta na procedury diagnostyczno – lecznicze i odpowiedzialność cywilna oraz finansowa personelu medycznego

Zaburzenia w komunikacji na linii szpital – pacjent zidentyfikowano jako główną przyczynę błędów medycznych i incydentów zagrożenia życia pacjenta w trakcie terapii (włącznie ze śmiercią pacjenta). Osoby zarządzające ryzykiem medycznym w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wlk. Brytanii określają, że ok. 80% błędów medycznych może wynikać  z  niewystarczającej komunikacji. Z kolei Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations zauważa, że “lekarze częściej oskarżani są o złą komunikację niż za za złą opiekę medyczną”. W 2003 r. badanie przeprowadzone przez  JCAHO wykazało, że w około 60% przypadkach powodem błędów medycznych były błędy w komunikacji z pacjentami. 75% powyższych przypadków zakończyło się śmiercią pacjenta.

Z tego względu TUW PZUW szkoli personel szpitali z zakresu poprawy technik i metod prawidłowej komunikacji z pacjentami i rodzinami pacjentów oraz pomiędzy personelem medycznym. Do szkoleń wykorzystuje się e-learning oraz zajęcia praktyczne z trenerami.

W ślad za szkoleniem z zakresu komunikacji proponujemy szpitalom kolejne spotkania edukacyjne. Wszystkie są starannie przygotowane i prowadzone przez zespół ekspertów medycznych TUW PZUW, posiadających doświadczenie kliniczne oraz medyczno – ubezpieczeniowe. Zajęcia przeprowadzane są w formie analizy przypadków. Zwracamy w nich uwagę między innymi na konieczność rejestracji i analizy zdarzeń niepożądanych, prawidłowego sposobu prowadzenia dokumentacji medycznej. Integralną częścią szkolenia jest interaktywna dyskusja z uczestnikami.  W szkoleniach uczestniczy personel medyczny (lekarski, pielęgniarski, ratownicy medyczni) oraz kadra zarządzająca z kilkunastu szpitali, będących członkami i ubezpieczonymi w TUW PZUW.

Szkolenia dla członków TUW PZUW są bezpłatne. Cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. W przyszłym roku będą kontynuowane.

W ramach działań wspierających edukację w zakresie poprawy bezpieczeństwa pacjentów TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych angażuje się również w propagowanie kształcenia studentów uczelni medycznych w oparciu o podręcznik opracowany przez Światową Organizację Zdrowia „Bezpieczeństwo Pacjenta”, jak również wspiera idee kształcenia podyplomowego w zakresie Bezpieczeństwa Działalności Leczniczej w Centrum Kształcenia Podyplomowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Działania te prowadzone są wspólnie ze Stowarzyszeniem Higieny Lecznictwa i Polskim Towarzystwem Medycyny Ubezpieczeniowej.

 

Rafał Kiliński

Prezes Zarządu TUW PZUW