Rozmowa z …
Nicolą Richmond z firmy Ecolab

Rozmowa z …<br>Nicolą Richmond z firmy Ecolab

Nicola Richmond  jest dyrektorem Działu Dowodów Naukowych i Ekonomiki Zdrowia na rejon Europy, Bliskiego Wschodu i Afrykiw Ecolab.
Jest pielęgniarką od ponad 30 lat. Oprócz działalności w Ecolab, kontynuuje pracę na oddziale ratunkowym w Wielkiej Brytanii. Otrzymała wyróżnienie Londyńskiej Policji za wyjątkową odwagę podczas ratowania ofiar poważnego wypadku drogowego. Posiada tytuł MBA (Masters in Business Administration) i kwalifikacje ABPI (Association of British Pharmaceutical Industries – Stowarzyszenie Brytyjskiego Przemysłu Farmaceutycznego) oraz CIM (Chartered Institute of Marketing).

 

Obecnie jest pani zatrudniona przez Ecolab – jak to możliwe, że zna Pani dobrze środowisko szpitalne?

Nadal posiadam kwalifikacje pielęgniarskie. Udało mi się je zachować dzięki pracy w wymiarze kilku dni w miesiącu w ruchliwym szpitalu ogólnym na południu Anglii.

Co określiłaby Pani jako szczególnie gorący obecnie temat w środowisku opieki zdrowotnej?

Z pewnością jednym z takich tematów są zakażenia szpitalne. Świadczy o tym choćby wzrost ilości zarejestrowanych zakażeń szpitalnych. W związku z tym pacjenci oczekują od zarządów szpitali odpowiedzialności za opiekę świadczoną przez ich placówki. W Wielkiej Brytanii przełożyło się to na przykład na stworzenie systemu oceniającego i porównującego szpitale. To pacjenci powinni być najważniejsi przy świadczeniu opieki medycznej, jednak z uwagi na ograniczenia budżetowe, placówki muszą szukać innowacyjnych i systemowych rozwiązań, aby dbać o pacjentów w najlepszy możliwy sposób.

Jak więc sprawić, by opieka nad pacjentem była bezpieczna – czy nie jest to dążenie przeciwstawne do ograniczeń budżetowych?

Moim zdaniem możemy osiągnąć więcej wykorzystując już istniejące zasoby, jeśli postępujemy zgodnie z procedurami i udoskonalamy sposób świadczenia opieki. Audyty, które rejestrują zachowania personelu oraz indywidualnie dopasowana oferta oznaczają, że jesteśmy w stanie zapewnić analizę praktyk sprzątania i zużycia preparatów.

Jak Ecolab wpisuje się w szerszy kontekst ekonomiki zdrowia oraz dowodów naukowych?

Jestem w pełni świadoma problemów związanych z epidemiologią i bezpieczeństwem pacjentów. Rozgłos nadawany zakażeniom szpitalnym sprawia, że problem znajduje się w centrum uwagi, zwłaszcza zatroskanych bliskich. Jednak zarówno antybiotykooporność, jak i sepsę można kontrolować przez poprawę poziomu higieny rąk i powierzchni, dzięki szkoleniom i odpowiednim procedurom. Świadomość pracowników opieki zdrowotnej i szkolenia zgodne z wysokimi standardami – to konieczność. Zdrowy rozsądek i przekonanie, że sprzątanie jest łatwe, muszą iść w parze z dowodami naukowymi i profesjonalnym podejściem.

Jakich rezultatów mogą się spodziewać szpitale korzystające z systemowych rozwiązań w zakresie zapobiegania zakażeniom?

Przede wszystkim oferujemy rozwiązania oparte na  ocenie potrzeb klienta. Narzędziem służącym do tego jest analiza wstępna, przeprowadzana bezpłatnie w siedzibie klienta. Składają się na nią wywiady, obserwacja i badanie przy użyciu opatentowanej technologii. Dzięki temu poznajemy faktyczne potrzeby. Następnie powstaje plan działania – indywidualny, zgodny z wynikami analizy wstępnej. Zawiera on najnowocześniejsze rozwiązania przeznaczone do mycia i dezynfekcji w środowisku szpitalnym. Eksperci firmy Ecolab przystępują do wdrożenia programu, który obejmuje technologię, serwis, szkolenia oraz analizę danych. Stale mierzymy i weryfikujemy postęp używając do tego aplikacji o takim samym poziomie bezpieczeństwa, jak w przypadku szyfrowania danych kart kredytowych. Nasz personel jest wszechstronnie przeszkolony, np. w dziedzinach takich jak przygotowanie sali operacyjnej czy poprawna higiena rąk. Stosujemy się przy tym do najnowszych wytycznych, na przykład opublikowanych przez Światową Organizację Zdrowia.

 

Dane statystyczne o zakażeniach szpitalnych:

  • Według szacunków w Unii Europejskiej co roku dochodzi do zakażenia szpitalnego 4 100 000 pacjentów
  • Przynajmniej 37 000 zgonów jest bezpośrednio spowodowanych przez zakażenia szpitalne, a kolejne 110 000 zgonów to ich efekt pośredni
  • Około 20-30 procent zakażeń szpitalnych jest uznawanych za możliwe do uniknięcia dzięki przestrzeganiu higieny i programom kontroli zakażeń*
  • Roczne wydatki poniesione w związku z zakażeniami szpitalnymi, to około 7 miliardów euro (wyłącznie koszty bezpośrednie)

*http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/Healthcare-associated_infections/pages/index.aspx dostęp z 18 marca 2016