Podsumowanie roku 2017 – prof. dr hab. n. med. Ewa Lech – Marańda

Podsumowanie roku 2017 – prof. dr hab. n. med. Ewa Lech – Marańda

O mijającym 2017 roku mówi prof. dr hab. n. med. Ewa Lech – Marańda, dyrektor Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

W ciągu mijającego roku Instytut utrzymał miejsce w ścisłej naukowej czołówce w Polsce uzyskując po raz drugi z rzędu kategorię A w ocenie Komisji Ewaluacji Jednostek Naukowych. Pracownicy naukowi Instytutu w ostatnim roku opublikowali na łamach najlepszych czasopism medycznych wiele ważnych osiągnięć naukowych. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu diagnostów i biologów pracujących w Instytucie, diagnostyka chorób krwi i powikłań transfuzjologicznych prowadzona jest na światowym poziomie w oparciu o najnowsze techniki immunologiczne i genetyczne. Co więcej –  ta sfera działalności Instytutu ulega ciągłemu rozwojowi i doskonaleniu. Udaje nam się regularnie pozyskiwać środki infrastrukturalne – w tym Unijne – na implementację najnowocześniejszych technologii diagnostyki genetycznej. I oczywiście powodem do dumy jest działalność lecznicza Instytutu – prowadzona przez zespół doskonałych lekarzy specjalistów z dziedziny hematologii, transplantologii klinicznej i chirurgii oraz zespół pielęgniarek. Dzięki ich pracy Instytut zapewnia swoim pacjentom kompleksową i skoordynowaną opiekę specjalistyczną, dbając jednocześnie o utrzymanie jak najwyższej jakość opieki medycznej.

Problem z jakim boryka się  Instytut to niedostateczna ilość pieniędzy. Najważniejszą sprawą, o którą należy zabiegać to finansowanie przez NFZ wszystkich wykonanych świadczeń medycznych. Ośrodki hematologiczne nie mogą sobie pozwolić na przełożenie terminu hospitalizacji czy przekazanie chorego do innego szpitala tylko dlatego, że wykonane świadczenie może nie zostać w przyszłości sfinansowane.

Kolejnym wyzwaniem jest pozyskiwanie funduszy na rozwój nauki, diagnostyki i inwestycje. Bez tego nie można mówić o dalszym rozwoju.