Studia dla Menedżerów Koordynowanej Ochrony Zdrowia

Studia dla Menedżerów Koordynowanej Ochrony Zdrowia

Polskie Towarzystwo Koordynowanej Ochrony Zdrowia oraz Polska Federacja Szpitali zapraszają na pierwsze w Polsce studia podyplomowe dla Menedżerów Koordynowanej Ochrony Zdrowia (MKOZ) na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie

Dwusemestralne studia startują w maju tego roku dzięki współpracy Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia (PTKOZ) i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW). Idea studiów spotkała się z zainteresowaniem i wsparciem ze strony Ministra Zdrowia i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Są to pierwsze studia tego typu na polskim rynku uniwersytecko-edukacyjnym, a jednocześnie charakteryzuje je niezwykle duży wymiar praktyczny.

Wybitni wykładowcy to przede wszystkim praktycy na co dzień zajmujący się tematyką i obszarem będącym przedmiotem studiów.  Studia kończą się uzyskaniem dyplomu UKSW oraz certyfikatu PTKOZ i uzyskania presitiżowego tytułu “Fellow of the Polish Association of Managed Care – FPAMC”.

Szczegółowe informacje o studiach znajdują się tutaj.