KATEGORIA ZARZĄDZANIE

1 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lecznica Dzieci i Dorosłych – Szpital im. I. Mościckiego, H.Kawalski i M.Moś Spółka Jawna z Chorzowa
2 Poddębickie Centrum Zdrowia Spółka z o. o. z Poddębic
3 Szpital ESKULAP Centrum Leczenia Chorób Serca i Naczyń z Osielska