Postęp technologiczny, przeobrażenia społeczne oraz ostatniE zmiany legislacyjne doprowadziły do sytuacji, w której stosowanie amatorskiego podsłuchu w szpitalach stało się zjawiskiem powszechnym oraz akceptowalnym. Tymczasem tego rodzaju działania od lat wywołują kontrowersje. Szczególne wątpliwości budzi nie tylko odpowiedź na ...

czytaj więcej ...

Prawne aspekty nagrywania przebiegu wizyt lekarskich

Każdy szpital współpracujący z NFZ zobowiązany jest przestrzegać zarówno przepisów prawa jak i zasad dyktowanych przez Fundusz. Czy wszystkie warunki stawiane przez płatnika są uprawnione i czy dyrektorzy powinni się im bezkrytycznie poddawać?

Z cywilnoprawnego charakteru umowy zawartej przez szpital ...

czytaj więcej ...

Co każdy dyrektor wiedzieć powinien o NFZ?