Antybakteryjne właściwości niektórych metali są znane od dawna. Mimo to pewne rozwiązania, będące często spotykane za granicą, w Polsce przyjmują się wolno. Tak też jest z miedzią przeciwdrobnoustrojową Cu+, nazywaną też miedzią aktywną.

W świetle badań naukowych miedź ma właściwości Continue reading

czytaj więcej ...

INNOWACJE | Miedź aktywna – zastosowanie w szpitalach

Outsourcing, czyli wydzielenie i przekazanie do obsługi zewnętrznej niektórych realizowanych przez szpital funkcji, zyskuje na popularności. Kiedy warto rozważyć taką zmianę? Jakie mogą być tego korzyści? Które funkcje wewnętrzne mogłyby być obsługiwane z zewnątrz?

Obecnie zastosowanie outsourcingu jest bardzo szerokie, Continue reading

czytaj więcej ...

Outsourcing w szpitalu – jak to działa?

O możliwościach w zakresie sterylizacji i zapobiegania zakażeniom szpitalnym z Jerzym Bartosem, prezesem zarządu Getinge Poland, rozmawia Marcin Malinowski

Od ponad 25 lat aktywnie działa Pan na rynku sterylizacji i dezynfekcji. Długa droga za Panem?

Tak i myślę, że Continue reading

czytaj więcej ...

Tu nie ma miejsca na kompromis

Sektor farmaceutyczny jest jedną z głównych branż dostarczających innowacje w polskiej gospodarce. Projekty badawcze i rozwojowe dotyczące przemysłu farmaceutycznego, w tym biotechnologicznego, w Polsce prowadzone są w ponad 100 instytucjach naukowych i w zdecydowanej większości dotyczą rozwoju innowacyjnych Continue reading

czytaj więcej ...

Polska farmacja – motor krajowych innowacji

Postęp technologiczny, przeobrażenia społeczne oraz ostatniE zmiany legislacyjne doprowadziły do sytuacji, w której stosowanie amatorskiego podsłuchu w szpitalach stało się zjawiskiem powszechnym oraz akceptowalnym. Tymczasem tego rodzaju działania od lat wywołują kontrowersje. Szczególne wątpliwości budzi nie tylko odpowiedź na Continue reading

czytaj więcej ...

Prawne aspekty nagrywania przebiegu wizyt lekarskich

Każdy szpital współpracujący z NFZ zobowiązany jest przestrzegać zarówno przepisów prawa jak i zasad dyktowanych przez Fundusz. Czy wszystkie warunki stawiane przez płatnika są uprawnione i czy dyrektorzy powinni się im bezkrytycznie poddawać?

Z cywilnoprawnego charakteru umowy zawartej przez szpital Continue reading

czytaj więcej ...

Co każdy dyrektor wiedzieć powinien o NFZ?