Od kilku lat co roku zastanawiamy się co przyniesie kolejny w sektorze ochrony zdrowia. Nadchodzący wydaje się, potencjalnie, najciekawszy od bardzo długiego czasu. Po raz pierwszy od kilku lat wydaje się, że wiosną 2017 r. dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu

czytaj więcej ...

Rynek świadczeń opieki zdrowotnej w 2017 r. – czego można się spodziewać?

Antybakteryjne właściwości niektórych metali są znane od dawna. Mimo to pewne rozwiązania, będące często spotykane za granicą, w Polsce przyjmują się wolno. Tak też jest z miedzią przeciwdrobnoustrojową Cu+, nazywaną też miedzią aktywną.

W świetle badań naukowych miedź ma właściwości

czytaj więcej ...

INNOWACJE | Miedź aktywna – zastosowanie w szpitalach

Outsourcing, czyli wydzielenie i przekazanie do obsługi zewnętrznej niektórych realizowanych przez szpital funkcji, zyskuje na popularności. Kiedy warto rozważyć taką zmianę? Jakie mogą być tego korzyści? Które funkcje wewnętrzne mogłyby być obsługiwane z zewnątrz?

Obecnie zastosowanie outsourcingu jest bardzo szerokie,

czytaj więcej ...

Outsourcing w szpitalu – jak to działa?

Sektor farmaceutyczny jest jedną z głównych branż dostarczających innowacje w polskiej gospodarce. Projekty badawcze i rozwojowe dotyczące przemysłu farmaceutycznego, w tym biotechnologicznego, w Polsce prowadzone są w ponad 100 instytucjach naukowych i w zdecydowanej większości dotyczą rozwoju innowacyjnych

czytaj więcej ...

Polska farmacja – motor krajowych innowacji

Postęp technologiczny, przeobrażenia społeczne oraz ostatniE zmiany legislacyjne doprowadziły do sytuacji, w której stosowanie amatorskiego podsłuchu w szpitalach stało się zjawiskiem powszechnym oraz akceptowalnym. Tymczasem tego rodzaju działania od lat wywołują kontrowersje. Szczególne wątpliwości budzi nie tylko odpowiedź na

czytaj więcej ...

Prawne aspekty nagrywania przebiegu wizyt lekarskich

Każdy szpital współpracujący z NFZ zobowiązany jest przestrzegać zarówno przepisów prawa jak i zasad dyktowanych przez Fundusz. Czy wszystkie warunki stawiane przez płatnika są uprawnione i czy dyrektorzy powinni się im bezkrytycznie poddawać?

Z cywilnoprawnego charakteru umowy zawartej przez szpital

czytaj więcej ...

Co każdy dyrektor wiedzieć powinien o NFZ?