Każdy szpital współpracujący z NFZ zobowiązany jest przestrzegać zarówno przepisów prawa jak i zasad dyktowanych przez Fundusz. Czy wszystkie warunki stawiane przez płatnika są uprawnione i czy dyrektorzy powinni się im bezkrytycznie poddawać?

Z cywilnoprawnego charakteru umowy zawartej przez szpital

czytaj więcej ...

Co każdy dyrektor wiedzieć powinien o NFZ?