Partnerzy Rankingu Szpitali 2016

 PARTNER GŁÓWNY:
  Mentor S.A. to jeden z największych i najpoważniejszych instytucjonalnych brokerów ubezpieczeniowych
    
  Centrum Zarządzania Ryzykiem Medycznym MedRisk Sp. z o. o. wraz z firmą Mentor SA zapraszają do korzystania z unikatowej aplikacji MedRisk, pozwalającej na wskazanie czynników odpowiedzialnych za roszczenia odszkodowawcze oraz zdarzenia niepożądane w szpitalach.
   
 PARTNER:
  Getinge Group to wiodący na świecie dostawca produktów i systemów zapewniających poprawę jakości

i efektywności ekonomicznej w służbie zdrowia i branżach pokrewnych.

    
  Grupa Adamed od 30 lat poszukuje innowacyjnych terapii. Badania i rozwój to filary,
na których opiera swoją działalność.
    
  Bank Gospodarstwa Krajowego jest jedyną taką instytucją w Polsce – państwowym bankiem rozwoju.

Głównym zadaniem BGK jest wspieranie rozwoju gospodarczego kraju i podnoszenie jakości życia Polaków.

    
 ORGANIZATOR:
  Idea Trade to firma doradcza, wydawca Rankingu Szpitali i autor projektu Bezpieczny Szpital Przyszłości. Współpracuje ze szpitalami w zakresie zagadnień związanych z poprawą jakości na różnych obszarach działalności placówek.
    
  Centrum Monitorowania Jakości jest jednostką Ministerstwa Zdrowia a podstawowe jej cele to inspirowanie oraz wspieranie działań zmierzających do poprawy jakości usług medycznych, ocena czynników mających wpływ na poziom świadczeń zdrowotnych oraz ocena wskaźników obrazujących poziom rezultatów świadczeniodawców.
    
 PARTNER MERYTORYCZNY:
  Mazars specjalizuje się w audycie, doradztwie podatkowym i usługach doradczych na różnych rynkach
i w różnych sektorach.
    
  Kancelaria Fortak & Karasiński Radcowie Prawni, to ponad 10 lat doświadczenia na polskim rynku, tysiące różnorodnych spraw z zakresu prawa medycznego, podatkowego, gospodarczego i europejskiego
    
  WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr to wiodąca polska kancelaria prawna, założona przez doświadczonych adwokatów i radców prawnych, której jedną ze specjalizacji jest praktyka związana ze zdrowiem i szpitalami.