Partnerzy Rankingu Szpitali 2017

 PARTNER GŁÓWNY:
  Mentor S.A. to jeden z największych i najpoważniejszych instytucjonalnych brokerów ubezpieczeniowych
    
  Centrum Zarządzania Ryzykiem Medycznym MedRisk Sp. z o. o. wraz z firmą Mentor SA zapraszają do korzystania z unikatowej aplikacji MedRisk, pozwalającej na wskazanie czynników odpowiedzialnych za roszczenia odszkodowawcze oraz zdarzenia niepożądane w szpitalach.
   
 PARTNER:
  KGHM Polska Miedź SA prowadzi zaawansowaną technologicznie działalność poszukiwawczo-wydobywczą oraz hutniczą. Firma posiada aktywa zlokalizowane na trzech kontynentach. Skupia się na wydobyciu rud, produkcji miedzi i innych metali nieżelaznych. Polskie złoże miedzi – jedno z największych na świecie – eksploatują trzy kopalnie podziemne: Lubin, Polkowice-Sieroszowice oraz Rudna. Natomiast, produkcja miedzi, srebra, złota, ołowiu oraz innych metali odbywa się w hutach: „Głogów”, „Legnica” i „Cedynia”.
PZU jest największą grupą finansową w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej. Obecnie PZU prowadzi działalność́ w obszarze ubezpieczeń, zdrowia, inwestycji, bankowości i finansów, zapewniając kompleksową ochronę oraz dostarczając najwyższej jakości usługi we wszystkich najważniejszych dziedzinach życia prywatnego, publicznego i gospodarczego. Grupa PZU od lat wspiera inicjatywy kulturalne i naukowe oraz instytucje użyteczności publicznej. Ponadto angażuje się w projekty dotyczące profilaktyki zdrowotnej i promocji aktywnego trybu życia oraz w działania, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa publicznego. PZU wspiera również edukację i rozwój młodych talentów.
TUW PZUW – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych jest odpowiedzią Grupy Kapitałowej PZU na coraz szersze zainteresowanie ubezpieczeniami wzajemnymi, które dają możliwość lepszego zarządzania ryzykiem, optymalizacji  kosztów kontraktów oraz czasu zawierania umów ubezpieczenia. TUW jest drugą obok spółki akcyjnej dopuszczoną przez ustawę o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej formą wykonywania działalności ubezpieczeniowej. Członkowie TUW są jednocześnie jego „właścicielami”. Gwarancją bezpieczeństwa finansowego jest zarówno silna pozycja kapitałowa i wiarygodność Grupy PZU, jak i podleganie pełnemu nadzorowi KNF.
    
  Bank Gospodarstwa Krajowego jest jedyną taką instytucją w Polsce – państwowym bankiem rozwoju.

Głównym zadaniem BGK jest wspieranie rozwoju gospodarczego kraju i podnoszenie jakości życia Polaków.

Europejski Instytut Miedzi należy do Copper Alliance, międzynarodowej sieci biur promujących zastosowania miedzi. Głównym celem działalności Copper Alliance jest ochrona i rozwój rynków dla produktów z miedzi w oparciu o wykorzystanie wyjątkowych właściwości i parametrów technicznych miedzi oraz znaczenie jakie ma dla rozwoju gospodarki oraz podnoszenia jakości życia.
Ecolab jest światowym liderem w dziedzinie opracowywania produktów oraz dostarczania najwyższej jakości usług służących utrzymaniu czystości dla klientów instytucjonalnych. Dział Healthcare spółki zapewnia szpitalom najlepszą ochronę środowiska pracy przed patogenami powodującymi zakażenia podczas leczenia pacjentów, bezpieczeństwo i wygodę dla personelu, funkcjonalność posiadanego sprzętu i urządzeń, w efekcie wpływając pozytywnie na wynik finansowy placówki.
  Grupa Adamed od 30 lat poszukuje innowacyjnych terapii. Badania i rozwój to filary,
na których opiera swoją działalność.
    
 ORGANIZATOR:
  Idea Trade to firma doradcza, wydawca Rankingu Szpitali i autor projektu Bezpieczny Szpital Przyszłości. Współpracuje ze szpitalami w zakresie zagadnień związanych z poprawą jakości na różnych obszarach działalności placówek.
    
  Centrum Monitorowania Jakości jest jednostką Ministerstwa Zdrowia, a podstawowe jej cele to inspirowanie oraz wspieranie działań zmierzających do poprawy jakości usług medycznych, ocena czynników mających wpływ na poziom świadczeń zdrowotnych oraz ocena wskaźników obrazujących poziom rezultatów świadczeniodawców.
    
 PARTNER MERYTORYCZNY:
  Kancelaria Fortak & Karasiński Radcowie Prawni, to ponad 10 lat doświadczenia na polskim rynku, tysiące różnorodnych spraw z zakresu prawa medycznego, podatkowego, gospodarczego i europejskiego