„MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA” S.A.

„MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA” S.A. to niekwestionowany lider na dolnośląskim rynku usług medycznych w zakresie opieki ambulatoryjnej i szpitalnej,  co dokumentują liczne certyfikaty:

  • Certyfikat potwierdzający spełnianie standardów akredytacyjnych w lecznictwie szpitalnym,  przyznawany przez Ministerstwo Zdrowia.
  • Certyfikat jakości „Czyste Leczenie – Czysty Szpital” zaświadczający, że w organizacji przestrzegane są szczegółowe wytyczne dotyczące skutecznego zapobiegania przenoszeniu się zakażeń szpitalnych.
  • ISO 9001:2008 (System zarządzania jakością),
  • ISO 14001:2004 (System zarządzania środowiskowego),
  • PN-N 18001:2004 (System zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy),

Jeden z najlepszych Szpitali na Dolnym Śląsku należy do „MIEDZIOWEGO CENTRUM ZDROWIA”  S.A., o czym zaświadczają pierwsze lokaty uzyskane w ostatnich trzech latach wśród dolnośląskich szpitali oraz czołowe miejsca    w Polsce, w najbardziej prestiżowym rankingu jednostek ochrony zdrowia pn. „Bezpieczny Szpital Przyszłości”.

Szpital w Lubinie przyjmuje pacjentów na Oddziały: Kardiologiczny, Rehabilitacji Kardiologicznej, Intensywnej Terapii, Chorób Wewnętrznych, Okulistyczny, Otolaryngologiczny, Onkologiczny, Diabetologiczny i Gastroenterologiczny.

Kadry: medyczno-lekarska i pielęgniarska, posiadają najwyższe kwalifikacje zawodowe, potwierdzone stopniami specjalizacji i stopniami naukowymi. Działalność medyczna opiera się o współpracę z akademickimi ośrodkami medycznymi.

Szpital dysponuje doskonale wyposażoną, nowoczesną bazą diagnostyczną: laboratoryjną  i obrazową, a oddane w ostatnim czasie do użytku  Bloki Operacyjne spełniają najwyższe standardy światowe, m.in. z powodu  zainstalowanego tam wyposażenia z elementami miedzi przeciwdrobnoustrojowej.

Warto przy tej okazji wspomnieć, że w świetle badań naukowych miedź ma właściwości antybakteryjne i jest w stanie unieszkodliwić mikroorganizmy patogenne, które zagrażają zdrowiu i życiu ludzi. Dlatego też miedź i jej stopy znalazły zastosowanie m.in. w produkcji urządzeń medycznych, a renomowane szpitale na całym świecie coraz częściej wymieniają powierzchnie dotykowe na wykonane z Miedzi Przeciwdrobnoustrojowej CU+. W „MCZ” S.A. w ostatnim czasie w sprzęt z powierzchniami dotykowymi z miedzią przeciwdrobnoustrojową, poza Blokami Operacyjnymi, wyposażono 6 Oddziałów.

Cenną weryfikację poziomu usług świadczonych przez „MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA” S.A. stanowią opinie pacjentów, wśród których od kilku lat prowadzone są badania ankietowe. Uzyskiwana w ten sposób bardzo wysoka ocena naszej działalności medycznej jest także cennym źródłem wiedzy, stanowiącym podstawę do systematycznego ulepszania procedur będących nieodłącznym atrybutem usług medycznych.

„MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA” S.A. w Lubinie

ul. M. Skłodowskiej – Curie 66

59 – 301 Lubin

tel.: +48 76 84 60 300

fax: +48 76 84 60 100

e-mail : mcz@mcz.pl

www.mcz.pl