Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie imienia Mikołaja Kopernika

Strona szpitala: www.szpital.olsztyn.pl 

Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie imienia Mikołaja Kopernika leczy pacjentów już od ponad 145 lat. Obecnie placówka uważana jest za jeden z symboli rozwoju Olsztyna. Wzniesiony w 1870 r. szpital, teraz swoją opieką obejmuje cały region Warmii i Mazur. Rozbudowa i unowocześnienie szpitala to przede wszystkim stworzenie zespołu wysokiej klasy specjalistów posługujących się najnowszą wiedzą medyczną. Radykalnie zmienione warunki techniczne umożliwiają na przyjęcie w 15 oddziałach rocznie17 000 pacjentów, a poradniach specjalistycznych – 38 000 chorych. W 2012 r. w Szpitalu powstała Katedra i Klinika Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową oraz Immunologii Klinicznej, w 2013 r. utworzono Klinikę Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej oraz Klinikę Kardiologii i Chorób Wewnętrznych a także Oddziały Kliniczne: Torakochirurgii, Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej, Urologii oraz Ginekologiczno – Położniczy. Naczelnym Dyrektorem Szpitala od 2003 r. jest dr Joanna Szymankiewicz – Czużdaniuk.

O klasie Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie, jakości świadczonych usług medycznych, fachowości zespołów świadczą otrzymane certyfikaty: System Zarządzania Jakością 9001 : 2008, System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN-N 18001 : 2004, System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 : 2004, System Zarządzania Bezpieczeństwa Żywności ISO 22000 : 2005, System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001:2005 oraz Akredytacja Centrum Monitorowania Jakości przyznawana przez Ministra Zdrowia.