Szpital Powiatowy w Bielsku Podlaskim

Rozpoczynający swoją działalność w 1961 roku jako Szpital Powiatowy, dzisiaj kontynuując już jako Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, zapewnia opiekę medyczną pacjentom, zarówno z powiatu bielskiego jak i okolic. Nieustannie dokłada starań, by świadczyć usługi na jak najwyższym poziomie.
Jego głównym celem jest ciągłe ulepszanie i poprawa jakości oferowanych usług, przy jednoczesnym spełnianiu najwyższych standardów jakościowych i akredytacyjnych.
Misją szpitala jest: „Dążenie w przyjaznych i bezpiecznych warunkach do osiągnięcia najwyższego możliwego do uzyskania stanu zdrowia i poprawy jakości życia, w poszanowaniu wartości i godności każdej osoby.”
Od 2007 roku jakość usług potwierdzana jest certyfikatem jakości ISO 9001:2008.
Dbałość o bezpieczeństwo informacji zaświadczone certyfikatem ISO 27001.
Spełniając wymagania standardów akredytacyjnych, których najważniejszym aspektem oceny jest bezpieczeństwo pacjentów we wszystkich obszarach działalności szpitala, od 2010 roku utrzymuje akredytację przyznaną przez Ministerstwo Zdrowia.
Uhonorowany tytułem Szpitala Przyjaznego Dziecku, we właściwy sposób propaguje i umożliwia karmienie piersią.Znajduje się na liście szpitali odznaczonych przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu, certyfikatem „Szpital bez bólu”.
Prowadzi działalność w zakresie lecznictwa zamkniętego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, diagnostyki i podstawowej opieki zdrowotnej oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
Dysponując 270 łóżkami szpitalnymi udziela świadczeń zdrowotnych w 10 oddziałach szpitalnych i zakładzie opiekuńczo-leczniczym.Rocznie hospitalizuje ok. 13 tys. pacjentów. Pacjentom leczonym w oddziałach szpitalnych zapewnia kontynuację opieki w 20 przyszpitalnych poradniach specjalistycznych oraz kompleksowe zaplecze diagnostyczno-terapeutyczne.
Gotowość do udzielania świadczeń w stanach zagrożenia życia gwarantuje szpitalny oddział ratunkowy, oddział anestezjologii i intensywnej terapii oraz całodobowe nowoczesne lądowisko szpitalne. 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim

17-100 Bielsk Podlaski ul. Kleszczelowska 1

tel. 85 833 43 30 fax 85 833 43 05

www.spzoz-bielsk.pl

e-mail: sekretariat@spzoz-bielsk.pl

Dyrektor szpitala
mgr Bożena Grotowicz