Szpital Powiatowy w Bielsku Podlaskim

Działający od 1961 roku Szpital Powiatowy w Bielsku Podlaskim prowadzi działalność w zakresie lecznictwa zamkniętego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, diagnostyki i podstawowej opieki zdrowotnej.

Dysponując 267 łóżkami szpitalnymi udziela świadczeń zdrowotnych
w 10 oddziałach szpitalnych i zakładzie opiekuńczo-leczniczym.
Dodatkowo realizuje opiekę dzienną w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej, onkologii i chemioterapii oraz terapii uzależnień. Rocznie hospitalizowanych jest ok. 13 tys. pacjentów. Pacjentom hospitalizowanym w oddziałach szpitalnych zapewnia kontynuację leczenia
w przyszpitalnych poradniach specjalistycznych oraz kompleksowe zabezpieczenie diagnostyczno-terapeutyczne.

Od 2007 roku jakość usług potwierdzana jest certyfikatem jakości ISO 9001:2008.

Szpital trzykrotnie akredytowany przez Ministerstwo Zdrowia. Uhonorowany jest również tytułem Szpitala Przyjaznego Dziecku.

Misją szpitala jest  dążenie w przyjaznych i bezpiecznych warunkach do osiągnięcia najwyższego możliwego do uzyskania stanu zdrowia
i poprawy jakości życia, w poszanowaniu wartości i godności każdej osoby.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim

17-100 Bielsk Podlaski ul. Kleszczelowska 1

tel. 85 833 43 30 fax 85 833 43 05

www.spzoz-bielsk.pl

e-mail: sekretariat@spzoz-bielsk.pl