SZPITAL SPECJALISTYCZNY PRO-FAMILIA RZESZÓW|ŁÓDŹ

Serce Szpitala Specjalistycznego PRO-FAMILIA w Rzeszowie to nowoczesne oddziały: Ginekologiczno-Położniczy i Neonatologiczny z Intensywną Opieką Medyczną. Oba oddziały posiadają III poziom referencyjny, oznaczający najwyższe kompetencje do opieki nad najtrudniejszymi  przypadkami. Z sukcesem realizowane są też świadczenia medyczne na innych oddziałach: pediatrii, urologii, chirurgii, chirurgii plastycznej, okulistyce oraz ortopedii . Nieodłączną częścią szpitala jest również stomatologia, nowoczesna pracownia endoskopii, zespół poradni oraz Centrum Badawczo-Rozwjowe. PRO-FAMILIA ponad dwa lata temu, jako pierwsza wprowadziła do Polski oraz Centralno Wschpdniej – Europy badania nad nowatorską metodą leczenia mięśniaków macicy – termoablacją ultradźwiękową. Stając się światowym ośrodkiem referencyjnym firmy Philips, szkoląc
z tej metody lekarzy z całego świata oraz prezentując swoje osiągnięcia na międzynarodowych konferencjach.

Szpital Specjalistyczny PRO-FAMILIA działa już od sześciu  lat i w tym czasie zdobył renomę i zaufanie pacjentów z Podkarpacia i nie tylko. Na oddziale Położniczym przywitano na świecie już ponad 18 tysięcy dzieci, a na innych oddziałach: ginekologii, chirurgii plastycznej, okulistyce, chirurgii i urologii przeprowadzono blisko 18 tysięcy operacji.
W przychodzi lekarze udzielili przeszło 200 tysięcy porad, a na Oddziale Neonatologicznym z Intensywną Opieką Medyczną specjaliście objęli opieką  4 tysiące dzieci.

BLIŹNIAK W ŁODZI BEZ KONTRAKTU

Bliźniaczy szpital PRO-FAMILIA został ponad rok temu otwarty w Łodzi. Od tamtej pory
w szpitalu przyszło na świat  już blisko 1700 dzieci!  Niestety, pomimo najwyższej jakości świadczonych usług oraz ogromnego poparcia pacjentek, szpital od kilkunastu miesięcy boryka się z problemem braku kontraktu z NFZ. Blokowana jest nie tylko możliwość podpisania kontraktu, ale również zapłata za przeprowadzone w szpitalu porody nagłe, co jest zagwarantowane ustawowo.

Szpitale Specjalistyczne PRO-FAMILIA

RZESZÓW 35-302

Ul. Witolda 6 b

Tel. 17 773 57 00

ŁÓDŹ 92-320

Ul. Niciarniana 49

Tel. 42 207 00 07

www.pro-familia.pl