Szpital Specjalistyczny św. Łukasza w Końskich

Nasza misja: Pragniemy zapewnić wszystkim mieszkańcom w rejonie działania poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego, a pacjentom świadczyć usługi medyczne najlepszej jakości na wysokim poziomie etycznym.

Szpital Specjalistyczny Św. Łukasza w Końskich jest jedną z największych w województwie świętokrzyskim placówką wielospecjalistyczną. W 23 oddziałach leczy się rocznie ok 22 tys. pacjentów, wykonuje się ok. 10 tys. dializ nerek.
Dostęp do nowoczesnych metod szybkiej diagnostyki i stosowanie najnowszych technologii zapewniają kompleksowe leczenie i właściwą opiekę pielęgnacyjną oraz rehabilitację. Po leczeniu szpitalnym pacjen- ci objęci są ambulatoryjną opieką lekarzy specjalistów w Przychodni Specjalistycznej, w której udziela się rocznie ponad 100 tys. porad.
W szpitalu prowadzi się leczenie zachowawcze (m.in. w oddziałach: kardiologicznym, neurologicznym, udarowym), operacyjne oraz rehabilitacyjne, w tym rehabilitacja neurologiczna. Wykonuje się zabiegi chirurgii ogólnej, zabiegi z zakresu chirurgii tarczycy, onkologii, urologii, chirurgii naczyń (w tym zabiegi endowaskularne, np. stentgrafty) oraz z zakresu chirurgii urazowej, jak również wszczepy endoprotez biod- rowych i kolanowych. Całą dobę jest zapewniony dostęp do diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej (badania USG jamy brzusznej, USG tarczycy, sutków, stawów biodrowych u niemowląt, echokardiografia, badania dopplerowskie naczyń, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, itp.
W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przyjmuje się ponad 36 tys. pacjentów ambulatoryjnych i przy- jmowanych do Szpitala w trybie nagłym. W, utworzonej w ostatnim czasie przy SOR, Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej dwa odrębne zespoły lekarsko-pielęgniarskie udzielają świadczeń gwaran- towanych nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
W działalności Szpitala najważniejsza jest wysoka jakość udzielanych świadczeń co potwierdzają wysokie notowania w ogólnopolskich rankingach, uzyskana akredytacja jednostki, certyfikaty, nagrody, wyróżnienia i tytuły, m.in. Polska Nagroda Jakości, Szpital Przyjazny Dziecku.

Dalszy rozwój Szpitala ma zadanie utrzymanie placówki:
I. bezpiecznej dla pacjentów, pracowników i wszystkich innych osób przebywających na jej terenie:
II. nowoczesnej i funkcjonalnej, z jak najlepiej wykształconym personelem i z najnowocześniejszym wy- posażeniem
III. jednej z najlepszych w regionie.

   Na zdjęciu dyrektor dr n. med. Wojciech Przybylski

​   Szpital Końskie Ranking Szpitali

   www.zoz.konskie.pl