SZPITAL ZACHODNI W GRODZISKU MAZOWIECKIM

 

Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim od wielu lat plasuje się w czołówce szpitali w rankingu Rzeczpospolitej „Bezpieczny Szpital”, zarówno na Mazowszu, jak i w kraju.

Te zaszczytne miejsca zobowiązują nas wszystkich do aktywnej pracy, rozwijania się i poprawiania swoich nie- doskonałości.
Ranking ocenia sprawność zespołu zarządzającego szpitala i ma duże wizerunkowe znaczenie w środowisku świadczeniodawców (placówek medycznych). Częścio- wo jest przydatny również dla samych pacjentów, poszukujących dobrego i bezpiecznego szpitala, wiarygodnych informacji o jakości i skuteczności leczenia. Wyzwaniem jest budowanie pozytywnego wizerunku lekarza poprzez trafność diagnoz i skuteczność leczenia. Pacjenci chcą czuć się partnerami w relacji z lekarzem i odwrotnie. Dla wszystkich w procesie leczenia najważniejsze jest poczucie bezpieczeństwa, minimalizacji ryzyka, gwarancji wyników, profesjonalnej obsługi oraz zastosowania nowoczesnych metod.

Wzrasta świadomość społeczeństwa pragnącego usług medycznych na jak najwyższym poziomie, to ważne dla każdego szpitala.
Dziś nie trzeba nikogo przekonywać, że jakość usług i ich dostępność zależą zarówno od kwalifikacji kadr, zasobów sprzętowych, jak i środków finansowych, których zawsze jest i będzie zbyt mało.

Szpital nie boi się konkurencji i nie widzi zagrożenia dla swojej działalności. Wręcz przeciwnie, rozwija się, wzbogaca wachlarz zabiegów wysokospecjalistycznych wykonywanych w głównej mierze w ośrodkach klinicznych.
Są to zabiegi o dużej skuteczności, małoinwazyjności i profesjonalnym wykonaniu przez lekarzy specjalistów o dużym doświadczeniu zawodowym i osobistym zaan-gażowaniu. Wspiera ich zespół pielęgniarek, techników, laborantów, ratowników medycznych, jednym słowem – cała załoga medyczna i niemedyczna.
Oto niektóre przykłady wykonywanych zabiegów: che- mioemblizacja guzów wątroby, embolizacja naczyniaków i tętniaków mózgu, zabiegi aferezy u chorych ze stward- nieniem rozsianym, wprowadzanie stentów do naczyń żylnych oraz tętnic nerkowych i mózgowych, oprócz tradycyjnych procedur kardiologii inwazyjnej endoskopo- we zabiegi na drogach żółciowych, wytwarzanie przetok tętniczo – żylnych u pacjentów dializowanych, emboli- zację przedoperacyjną, guzów nerek, neurolizę splotów okołokręgowych w leczeniu przewlekłego bólu, wreszcie kompleksowe leczenie chorób kręgosłupa i głowy, także ze wskazań onkologicznych. Dzienny oddział chemioterapii systemowej uzupełnia wcześniejsze leczenie operacyjne pacjentów z chorobami nowotworowymi.
Od dwóch lat koncentrujemy się na zdobywaniu środków unijnych dla poprawy infrastruktury, wymiany i zakupu dodatkowego sprzętu, co znacząco wpłynie na wzrost jakości świadczonych usług .

Realizujemy cztery projekty o łącznej wartości dofinansowania ze środków UE 12.671.609,89 zł. Nie bez znaczenia dla powodzenia tych projektów stanowi pomoc finansowa od władz Powiatu Grodziskiego (organu tworzącego) i Gminy Grodzisk Mazowiecki.
Pierwszy projekt zadedykowaliśmy pacjentom w wieku 65 + po hospitalizacji, niewymagającym pobytu w szpitalu, lecz kontynuującym leczenie i rehabilitację w warunkach zbliżonych do domu przez 5 dni w tygodniu. To wyjątkowy projekt, wysoko oceniany przez samych pacjentów.
Dwa kolejne projekty zwiększą komfort i bezpieczeństwo pacjentów przebywających w SOR. Utworzone zostaną dodatkowo dwie sale ze stanowiskami dla chorych, w tym jedna dla dzieci. Wymienimy wyeksploatowany sprzęt i uzupełnimy zasoby o nowe urządzenia medyczne. SOR wyposażony zostanie w Tomograf Komputerowy, który pozwoli skrócić czas badania diagnostycznego u pacjentów z udarem, urazami wielonarządowymi, kręgosłupa itp.
Czwarty projekt e-usługi zawiera szereg nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Zakupione będą między innymi kioski medyczne (urządzenia pomiarowe) w miejscach ogólnie dostępnych, wyposażone w rejestratory telemedyczne: EKG ciśnienia, saturacji i masy ciała. Pacjenci będą wyposażeni w mobilne urządzenia do zdalnej kontroli uprzednio wszczepionych kardiowerterów i stymulatorów. Nastąpi znaczna poprawa obsługi pacjenta poprzez np. czat z lekarzem diagnozującym. Wdrożona zostanie elektroniczna dokumentacja medyczna, do której dostęp będą mieli również pacjenci przy pomocy Internetu. Na wszystkich salach Bloku Operacyjnego trwa instalowanie systemu audio – video umożliwiającego transmisję obrazu na Salę konferencyjną, do gabinetów lekarskich. System umożliwi jednoczesną transmisję z trzech różnych źródeł, np. z kamery lampy operacyjnej, laparoskopu i usg. System umożliwi ciągłą komunikację głosową pomiędzy operatorem a lekarzami znajdującymi się w oddziale szpitalnym.

W ostatnich dniach w Szpitalu utworzyliśmy „Mazowieckie Interwencyjne Centrum Leczenia Udarów MIC- LU”. Swoim zasięgiem będzie ono obejmować powiat grodziski i sąsiednie w tym sochaczewski, pruszkowski, żyrardowski, grójecki. Centrum zapewni 24-godzinny ze- spół gotowy do wewnątrznaczyniowego leczenia udarów niedokrwiennych mózgu. Powiatowy Szpital Zachodni stał się Szpitalem o zasięgu wojewódzkim.
Wszystko co robimy wymaga dużego zaangażowania, wiedzy, a przede wszystkim chęci. Czasami, niestety, przy- chodzi zwątpienie, kiedy trzeba dokonać trudnego wyboru, przyjmować krytykę od pacjentów za funkcjonowanie systemu w ochronie zdrowia, której adresatem powinien być ktoś inny. Personel medyczny jest wypalony pracą, szczególnie w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych, ze zrozumiałych powodów lekarze w całej Polsce domagają się wsparcia np. zwiększenia na rynku pracy kadry medycznej i godnego wynagrodzenia. Mały krok został zrobiony, zwiększono środki na świadczenia zdrowotne, ale ciągle jest ich za mało.

Składam podziękowanie Personelowi Szpitala Zachod- niego za to, że są, że dobrze wykonują swoją pracę i potra- fią współpracować z koleżankami, kolegami oraz Dyrekcją dla dobra funkcjonowania i rozwoju Szpitala.

 

Dyrektor Szpitala Zachodniego Krystyna Płukis

Samodzielny Publiczny
Specjalistyczny Szpital Zachodni
im. św. Jana Pawła II

ul. Daleka 11,
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Centralna Rejestracja  22 755 91 05/107
Rejestracja Poradni Ortopedycznej  22 755 91 91
Informacja Medyczna  22 755 90 49
Szpitalny Oddział Ratunkowy  22 755 90 75
Sekretariat Dyrektora  22 755 91 11
Fax  22 7559109
adres strony internetowej: www.szpitalzachodni.pl