SZPITAL ZACHODNI W GRODZISKU MAZOWIECKIM

Kolejny konkurs, kolejny dobry wynik dla Szpitala Zachodniego. Czy na pewno tym razem daje nam satysfakcję. Niestety nie tak dużą jak dwa, trzy lata temu. Dobry wizerunek Szpitala, jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, warunki pobytu pacjenta w oddziałach, świetna kadra specjalistów oraz efekty leczenia spowodowały, że do szpitala zgłasza się coraz więcej pacjentów powiększających kolejkę do przyjęcia.
Od kilku lat popularność szpitala będąca efektem dobrej i ciężkiej pracy całego personelu, zaangażowania władz powiatu grodziskiego i miasta, instytucji i osób nam życzliwych zaczyna nam doskwierać.

Ze szpitala powiatowego w krótkim czasie staliśmy się wielospecjalistycznym szpitalem o zasięgu wojewódzkim.
Zgłaszają się do nas pacjenci z dalekich miast całego kraju. To dla nas satysfakcja ale i wyzwanie mające wpływ na kondycję finansową szpitala. Ponad 50% pacjentów w Szpitalu Zachodnim to mieszkańcy powiatów ościennych, województwa i spoza Mazowsza. Ta statystyka mówi sama za siebie. Coraz trudniej nam odmawiać, lub przesuwać w nieskończoność kolejkę oczekujących.
Szpital wykonuje świadczenia ponad limit przyznanego kontraktu średnio o 10-15 mln zł rocznie, z tego tylko część jest finansowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia i toz dużym opóźnieniem. NFZ docenia nasze zaangażowanie ale jego budżet jest sztywny, „odporny” na dodatkowe potrzeby placówek medycznych. Dlatego staliśmy się drugim, po Narodowym Funduszu Zdrowia płatnikiem świadczeń zdrowotnych! Przyjmowanie pacjentów ponad limit od lat wynika z obowiązującego systemu, przepisów nakładających obowiązek przyjmowania każdego pacjenta w stanie zagrożenia życia lub zdrowia niezależnie od wielkości kontraktu lub jego braku, czy też kolejek oczekujących. A kiedy jeszcze szpital cieszy się dobrą renomą, to planowanie przyjęć pacjentów czekających
w kolejce bierze w łeb.
Czarno widzę przyszły rok, ponieważ na szpitale nałożono kolejną daninę w postaci wzrostu najniższego wynagrodzenia, która dla nas stanowić będzie wydatek ok. 700 tys. zł rocznie bez wskazania źródła jego sfinansowania. Mimo tych zagrożeń, permanentnych zmian w systemie ufam, że te planowane przyniosą zamierzone efekty, a szpitale nie popadną w jeszcze większe zadłużenie. Ciągle jestem optymistką.

Wszystkim pracownikom szpitala składam podziękowanie za dobrą pracę.
Dyrektor Szpitala Zachodniego
Krystyna Płukis

Samodzielny Publiczny
Specjalistyczny Szpital Zachodni
im. św. Jana Pawła II

ul. Daleka 11,
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Centralna Rejestracja  22 755 91 05/107
Rejestracja Poradni Ortopedycznej  22 755 91 91
Informacja Medyczna  22 755 90 49
Szpitalny Oddział Ratunkowy  22 755 90 75
Sekretariat Dyrektora  22 755 91 11
Fax  22 7559109
adres strony internetowej: www.szpitalzachodni.pl