Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Janusza Korczaka w Słupsku

Systematyczny rozwój, podążanie za światowymi trendami i stały wzrost jakości świadczonych usług – wokół tego koncentruje się praca w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku sp. z o.o. – nowoczesnej placówce medycznej, której jedynym właścicielem jest samorząd województwa pomorskiego.
Od sześciu lat szpital mieści się w wybudowanym specjalnie dla swoich potrzeb kompleksie, który w czasie przeprowadzki został kompletnie wyposażony w nowoczesny sprzęt medyczny i diagnostyczny. Posiada m.in. nowoczesne pracownie diagnostyki obrazowej, rezonansu magnetycznego czy tomografi komputerowej. Na powierzchni ponad 50 tysięcy metrów kwadratowych działają obecnie 23 oddziały, 22 poradnie oraz 11 pracowni diagnostycznych. Kilka szpitalnych jednostek mieści się też w stale unowocześnianym obiekcie położonym w oddalonej o kilkanaście kilometrów Ustce. Szpital zatrudnia ponad 1300 pracowników, w tym 243 lekarzy – specjalistów różnych dziedzin, którzy stale podnoszą swoje kwalifikacji.W codziennej pracy Zarząd szpitala pod kierownictwem prezesa Andrzeja Sapińskiego szczególną wagę przykłada do jakości obsługi pacjentów.
W uznaniu tych działań w 2016 roku Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia sklasyfikowało Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku sp. z o.o. na18. miejscu na 226 ocenianych szpitali w rankingu „Bezpieczny Szpital”. W 2017 roku szpital otrzymał Certyfikat Akredytacyjny, przyznany przez Ministra Zdrowia. Potwierdza on wysoką jakość leczenia oraz bezpieczeństwo pacjentów. Akredytację posiada zaledwie 206 szpitali na ponad tysiąc placówek w Polsce. Szpitalne oddziały doceniane są w prestiżowych branżowych rankingach. W tym roku wyróżniono w ten sposób urologię i ginekologię.Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku sp. z o.o. rozwija się bardzo dynamicznie. Tylko w ciągu ostatniego roku o kilkaset procent wzrosła liczba przeprowadzonych zabiegów endowaskularnych. Szpital do tego typu zabiegów posiada salę operacyjną hybrydową. Przy oddziale kardiologicznym działa: pracownia hemodynamiki, gdzie leczone są ostre zespoły wieńcowe; pracowania elektrofi w której przeprowadzane są zabiegi ablacji i krioablacji, leczące niemiarowość serca oraz echokardiografi gdzie wykonywane jest badanie USG przezprzełykowe serca.

Szpital postawił na rozwój zabiegów endoprotezoplastyki stawu kolanowego, operacji stabilizacji kręgosłupa w oparciu o metody mało inwazyjne. Rozpoczął także nowatorskie zabiegi rekonstrukcji piersi z wykorzystaniem technik mikrochirurgicznych. Mając na uwadze stały rozwój personelu, w szpitalu odbywają się warsztaty operacyjne z chirurgii piersi. W prowadzonych pod okiem światowej sławy specjalistów z zagranicy szkoleniach, biorą udział specjaliści ze szpitali z całej Polski, którzy wspólnie mierzą się z najtrudniejszymi przypadkami w chirurgii onkologicznej i estetycznej gruczołu piersiowego. Na oddziałach hematologicznym, wewnętrznym, urologicznym, czy kardiologicznym prowadzone są badania kliniczne. W tym roku szpital rozpoczął też formalne starania o utworzenie ośrodka autoprzeszczepu szpiku kostnego. Realizacja tych wszystkich zamierzeń możliwa jest dzięki ustabilizowaniu w ostatnich dwóch latach sytuacji fi szpitala.
W trosce o dalszy rozwój Zarząd szpitala stwarza zatrudnionym specjalistom możliwość rozwoju zawodowego, poszerzając zakres świadczonych usług zgodnie ze stale podnoszonymi kwalifikacjami personelu medycznego.

W związku z dynamicznym rozwojem placówka poszukuje lekarzy różnych specjalności oraz rezydentów. Gwarantuje stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub kontrakt. Szpital poszukuje między innymi lekarzy ze specjalizacją z nefrologii, neurologii, położnictwa i ginekologii oraz otorynolaryn- gologi, którzy wzmocnią kadrowo zespół, a także pozwolą na rozszerzenie zakresu świadczonych usług.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy na stronie
 pracadlalekarza.slupsk.pl.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka Sp. z o. o. w Słupsku
ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk, tel. 59 846 06 00, email: sekretariat@szpital.slupsk.pl, www.szpital.slupsk.pl
Jednostka Samorządu Województwa Pomorskiego, KRS 0000565090 Sąd Rejonowy
Gdańsk-Północ w GdańskuVIII Wydział Gospodarczy NIP: 839-31-79-849, REGON: 770901511
Kapitał zakładowy spółki: 160 000 000 zł