Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej jest jednym z siedmiu szpitali rangi wojewódzkiej i jednocześnie największym centrum diagnostyczno – leczniczym północnej części województwa lubelskiego. Specjalistyczną opieką lekarską obejmuje ludność regionu liczącą ok. 380 tys. mieszkańców. Świadczenia zdrowotne, udzielane są w systemie hospitalizacji, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz w ramach stacjonarnej pomocy doraźnej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej jest szpitalem trzeciego poziomu w ramach sieci szpitali.

W strukturze szpitala znajduje się 20 oddziałów w tym Szpitalny Oddział Ratunkowy z Izbą Przyjęć. Oddziały szpitalne wraz z Ośrodkiem Opieki Medycznej „Domowy Szpital” liczą 717 łóżek. Ponadto bazę Szpitala stanowi Blok Operacyjny oraz Zespół Poradni Specjalistycznych.
Średnio rocznie hospitalizowanych jest ponad 30 tys. pacjentów, a w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej udzielanych jest około 116 tys. porad.
Świadczenia zdrowotne oferowane przez placówkę realizowane są przez wysoko wykwalifikowany personel medyczny.

www.szpitalbp.pl