top of page

O cieple systemowym podczas wizyty studyjnej w Instytucie Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka

W czwartek 14 września 2023 roku odbyła się kolejna wizyta studyjna w ramach Koalicji „Bezpieczny Szpital Przyszłości”. Gospodarzem był dr n. med. Marek Migdał, dyrektor Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” (IPCZD) i członek kapituły konkursu „Zdrowa Przyszłość-Inspiracje”. W spotkaniu wzięli udział prezesi i dyrektorzy szpitali z Warszawy, Łodzi, Grodziska Mazowieckiego, Siedlec, Lubina i Siemianowic Śląskich.

Wizyty studyjne to kameralne konferencje z udziałem prezesów i dyrektorów szpitali i służą one wymianie wiedzy i doświadczeń uczestników. Organizowane są w placówkach, które zwyciężały w poprzednich edycjach konkursu „Zdrowa Przyszłość-Inspiracje”.


Kogeneracja przyszłością w szpitalach


Jednym z tematów, który wzbudził duże zainteresowanie obecnych, była nowa inwestycja dotycząca ciepła systemowego, którą Instytut zrealizuje z Veolia Energia Warszawa SA.


Dyrektor IPCZD Marek Migdał (po prawej) i prezes zarządu Veolia Energia Warszawa SA Paweł Orlof podczas wizyty studyjnej „Bezpieczny Szpital Przyszłości”.


Inwestycja ta jest integralnym elementem innowacyjnego projektu w Międzylesiu, który łączy siły samorządu, IPCZD oraz spółki Veolia. To wyjątkowe partnerstwo ma na celu rozwój i podniesienie komfortu życia mieszkańców.

To nowe rozwiązanie pozwoli na wprowadzenie ekologicznych rozwiązań oraz optymalizację kosztów energii w IPCZD.

Projekt zakładał znalezienie alternatywy ciepłowni węglowej, która obecnie działa w Międzylesiu.

Po dwuletnich analizach wybrano model oparty na dwóch kogeneracyjnych jednostkach gazowych, które zapewnią lokalnej społeczności dostęp do ciepła i energii elektrycznej. Jednostki kogeneracyjne są mniejsze, znacznie nowocześniejsze niż stara ciepłownia oraz mają estetyczny wygląd.

W ten sposób również zostanie wyeliminowany transport węgla przez miasto. Co bardzo istotne – dwie nowe jednostki w miejsce obecnej ciepłowni będą zasilały w ciepło nie tylko dotychczasowych klientów, ale umożliwią przyłączanie do sieci nowych obiektów.


Kolejna jednostka kogeneracyjna stanie na terenie szpitala w Międzylesiu, co zagwarantuje mu niezależne źródło bezpiecznych dostaw ciepła i energii elektrycznej.


Na potrzeby instalacji jednostek kogeneracyjnych Veolia będzie dzierżawić działkę od IPCZD.

- Ten ambitny projekt przyniesie liczne korzyści nie tylko IPCZD, Veolii i samorządowi, ale przede wszystkim mieszkańcom tej części Warszawy. Poprawa jakości życia oraz zabezpieczenie dostaw energii elektrycznej i ciepła dla społeczności lokalnej to priorytety tego przedsięwzięcia – powiedział Prezes Zarządu Veolia Energia Warszawa SA Paweł Orlof – To nowe rozwiązanie nie tylko pozwoli uniknąć negatywnych skutków produkcji ciepła na bazie węgla, ale również stworzy podstawy dla zrównoważonego rozwoju miasta.


Efektywność energetyczna budynków


Podczas spotkania omówione zostały także nowe możliwości, jakie daje m.in. system efektywnego zarządzania energią cieplną: BES Hubgrade (Building Energy Services Hubgrade). Rozwiązanie to polega na zainstalowaniu w budynkach inteligentnych technologii, które analizują bieżące warunki pogodowe i regulują ilość dostarczanego ciepła tak, aby w pomieszczeniach była utrzymywana optymalna temperatura. Monitoring budynku pod względem efektywności zużywanej energii pomaga generować oszczędności na poziomie 12-15%. Wyniki te przekładają się na zmniejszenie emisji CO2 o ok. 30 tysięcy ton w skali roku. Aktualnie z oferty Veolia korzysta 1800 obiektów.


Edukacja dzieci i młodzieży

Veolia jest bardzo zaangażowana w działania na rzecz środowiska. Jednym z przykładów takich działań jest projekt „Kocham Warszawę - łapię deszczówkę”. Projekt ten został wysoko oceniony przez kapitułę szóstej edycji konkursu „Zdrowa Przyszłość-Inspiracje”.

Projekt „Kocham Warszawę - łapię deszczówkę” realizowany jest w miejskich przedszkolach i szkołach podstawowych w Warszawie. Jednym z jego celów jest edukacja oraz zachęcanie najmłodszych warszawiaków do proekologicznych zachowań, a także uświadomienie im problematyki związanej z niedoborami wody w przyrodzie.

W ciągu dwóch edycji tego projektu w placówkach edukacyjnych zostały zamontowane łącznie 124 zbiorniki do łapania deszczówki, a także posadzonych zostało 100 drzew i 240 krzewów oraz bylin. Oprócz tego w zakwalifikowanych do projektu szkołach zamontowane zostały mini lampy zewnętrzne zasilane PV, a nauczyciele tych szkół otrzymali interaktywne makiety edukacyjne do prowadzenia lekcji na temat Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Otrzymali oni również obszerne materiały edukacyjne i odbyli szkolenia przygotowujące do prowadzenia zajęć o wodzie i jej retencji wmieście.

Wdrażanie realnych rozwiązań w ramach projektu „Kocham Warszawę - łapię deszczówkę” angażuje dzieci i dorosłych w proekologiczne działania. Pokazuje w praktyce, że każde zachowania korzystne dla środowiska, nawet na skalę mikro, mają duże znaczenie dla przyrody.

Projekt „Kocham Warszawę - zbieram deszczówkę” realizowany jest wspólnie z miastem st. Warszawa pod patronatem Prezydenta Rafała Trzaskowskiego.


Comentários


bottom of page