top of page

Tu, gdzie łączą się korzenie wrocławskich szpitali – historia, zmiany i rozwój

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego przy ulicy Koszarowej 5 we Wrocławiu jest przykładem konsekwentnie realizowanej na przestrzeni wielu lat konsolidacji podmiotów leczniczych. Dzięki temu jest obecnie jednym z najbardziej rozwiniętych szpitali na Dolnym Śląsku. Najwyższa jakość usług i bezpieczeństwo pacjentów mają potwierdzenie w akredytacji Ministra Zdrowia, czołowych pozycjach w Rankingu Szpitali CMJ oraz certyfikatach ISO.

Szpital działa w budynkach opuszczonych przez wojska radzieckie i szpital garnizonowy. 7 ha terenu z 15 zdewastowanymi budynkami oraz parkiem przypadły służbie zdrowia. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Chorób Infekcyjnych im. J. Gromkowskiego przy ul. Piwnej we Wrocławiu funkcjonował jako szpital zakaźny do 1998 roku. Od niego wszystko się zaczęło. Na jego bazie powstał dzisiejszy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego.

Zapewnienie rozwoju inwestycyjnego, wszechstronnej i kompleksowej opieki zdrowotnej to dewiza, którą od 22 lat realizuje dyrektor mgr inż. Janusz Jerzak. Szereg restrukturyzacji, modernizacji i przejęć okazało się sukcesem organizacyjno-ekonomicznym. Powstał wielospecjalistyczny podmiot medyczny, sprawnie funkcjonujący zarówno pod względem medycznym jak i ekonomicznym. Skuteczne zarządzanie połączonymi szpitalami i racjonalizacja kosztów związanych z ich funkcjonowaniem, wpłynęła pozytywnie na zwiększenie efektywności ekonomicznej, realizację szerokiego zakresu działalności medycznej oraz wielu inwestycji modernizacyjnych, jak również poprawę warunków pracy i pobytu pacjentów.
W wykonywaniu swoich zadań szpital współdziała z podmiotami leczniczymi z obszaru całego kraju oraz jednostkami klinicznymi Akademii Medycznej i Instytutów Naukowo-Badawczych.
W szpitalu ze świadczeń zdrowotnych korzysta rocznie około 120 000 pacjentów, hospitalizacji jest około 25 000, a z porad ambulatoryjnych korzysta rocznie około 120 000 osób. Szpital zatrudnia około 1000 osób. Są to m.in. lekarze, pielęgniarki, psycholodzy, terapeuci, logopedzi, nauczyciele, administracja i personel pomocniczy.

Pandemia związana z wirusem SARS-CoV-2 spowodowała olbrzymie zmiany organizacyjne. Od lutego tego roku szpital został zobowiązany do pozostawania w stanie podwyższonej gotowości. Od marca do maja był szpitalem jednoimiennym zakaźnym, od 1.06.2020 zabezpiecza 250 łóżek przeznaczonych do leczenia pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Laboratorium szpitalne spełnia wymagania laboratorium covidowego w zakresie wykonywania badań metodą genetyczną PCR.
Przerwa w udzielaniu świadczeń zdrowotnych dla dzieci i dorosłych, jak również całej diagnostyki, spowodowała ogromne utrudnienia w funkcjonowaniu szpitala. Konieczność natychmiastowego przekształcenia w szpital jednoimienny wymusiła zmianę dotychczasowej organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych.

Your collection is already set up for you with fields and content. Add your own, or import content from a CSV file. Add fields for any type of content you want to display, such as rich text, images, videos and more. You can also collect and store information from your site visitors using input elements like custom forms and fields.

Be sure to click Sync after making changes in a collection, so visitors can see your newest content on your live site. Preview your site to check that all your elements are displaying content from the right collection fields.

Power in Numbers

30

Programs

50

Locations

200

Volunteers

Project Gallery

bottom of page